Zobacz wszystkie

Aktualności:

22.09.2018

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA ROCZNY KURS JĘZYKA NORWESKIEGO OD PODSTAW !!  

21.08.2017

Informujemy, że od 20 sierpnia 2019 ruszają zapisy  na KURSY JĘZYKOWE w CJ PROGRESO. Zapraszamy od poniedziałku do czwartku w godzinach od 16:00-18:00.

03.10.2015

TYLKO U NAS!!! KURSY JĘZ. ANGIELSKIEGO Z NATIVE SPEAKEREM!! SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

26.09.2015

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MATURZYSTÓW I GIMNAZJALISTÓW NA KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO METODĄ KONWERSACYJNĄ.        

26.09.2015

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI W WIEKU 7-15 LAT NA KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO METODĄ KONWERSACYJNĄ !

Szkolenia językowe dla firm Dąbrowa Górnicza

Oferujemy Państwu kursy z języków

 • europejskich (w tym: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski)
 • azjatyckich (m.in. chiński)
 • oraz kursy polskiego dla obcokrajowców (Polish for Foreigners)
Największą zaletą kursów organizowanych przez Centrum Językowym "PROGRESO" jest ich indywidualne dopasowanie do konkretnych potrzeb Klienta. Wybór kursu odbywa się na podstawie doboru odpowiadających Klientowi profilów. Odpowiadając na zapotrzebowanie naszych klientów, oferujemy bardzo zróżnicowany pakiet kursów, podzielonych według szeregu kategorii:


Merytoryka
 • kurs języka ogólnego
 • kursy specjalistyczne

Liczebność
 • kursy indywidualne
 • kursy grupowe

Istnieje także możliwość spersonalizowania kursów pod kątem treści, na które będzie położony szczególny nacisk:
 • słownictwo ogólne (wszechstronne poszerzenie słownictwa, gramatyki i poszczególnych umiejętności językowych)
 • słownictwo biznesowe
 • korespondencja handlowa (standardy, forma pisemna, formalności, druki i inne)
 • konwersacje (praktyczna znajomość języka, swoboda wypowiedzi)
 • słownictwo branżowe
 • słownictwo stanowiskowe
 • kursy certyfikacyjne (szkolenie nakierowane na uzyskanie konkretnego certyfikatu):

Poziomy

Poziomy nauczania w Centrum Językowym PROGRESO zostały ujednolicone zgodnie ze wytycznymi Rady Europy. (Common European Framework - Europejski system opisu kształcenia językowego)

Poziom biegłości C2 Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł, pisanych lub mówionych, w spójny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.
C1 Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi się wypowiadać płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne lub pisemne, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami, wskaźnikami zespolenia tekstu.
Poziom samodzielności B2 Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi – w szerokim zakresie tematów – formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.
B1 Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.
Poziom podstawowy A2 Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (są to np.: bardzo podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.
A1
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np.: miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania. Potrafi przedstawiać siebie i innych. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

 

Metody nauczania

 

Zajęcia prowadzimy w oparciu o metodę komunikatywną równomiernie rozwijającą poszczególne umiejętności językowe. Wykorzystujemy najnowsze podręczniki renomowanych wydawnictw językowych, jak również materiały audio i video. Możliwość kontaktu słuchaczy z materiałami autentycznymi (artykuły prasowe, ogłoszenia, dokumenty urzędowe) pozwala sprawdzić umiejętności językowe w warunkach zbliżonych do realnych.
Rozpoczęcie współpracy
Przygotowanie oferty następuje w kilku etapach.

 • Etap pierwszy: Wstępne spotkanie z konsultantem

Konsultant Centrum Językowego "PROGRESO" spotyka się z przedstawicielem Klienta. Podczas spotkania zbiera wszelkie niezbędne informacje na temat oczekiwań Klienta, ze szczególnym uwzględnieniem szczegółów dotyczących specyfiki działalności firmy.

 • Etap drugi: Opracowanie oferty

Po dokładnej analizie oczekiwań, prezentujemy optymalną metodę nauczania. Nasza oferta precyzuje częstotliwość i terminy zajęć oraz zawiera propozycje metod nauki i różnych możliwości profilowania kursu. Dopełnieniem oferty jest szczegółowy kosztorys dotyczący proponowanego szkolenia.

 • Etap trzeci: Testy kwalifikacyjne


Po wstępnej akceptacji oferty przeprowadzamy audyt językowy obejmujący testy kwalifikacyjne sprawdzające obecny poziom wraz z szczegółową analiza potrzeb przyszłych kursantów.


W przypadku rezygnacji z  kursu, za lekcje próbne nie jest pobierana żadna opłata. Natomiast jeśli Klient zdecyduje się wykupić szkolenie, opłata za lekcje próbne zostaje wliczona do kosztu całego kursu.

 • Etap czwarty: Podpisanie umowy, początek regularnych zajęć

Na końcu całego procesu podpisujemy umowę i tym samym rozpoczynamy naukę we wcześniej ustalonych, dogodnych dla klienta terminach.